Urządzenie do automatycznego ustawiania grubości cięcia (Setworks)

Codzienne cięcie drewna wymaga wykonania wielu pomiarów i obliczeń matematycznych, które obniżają wydajność pracy operatora. Elektroniczne systemy ustawiania grubości cięcia firmy Wood-Mizer zapewniają precyzyjne cięcie oraz zwiększają zysk drewna i zdolność produkcyjną. Dzięki zastosowaniu systemu automatycznego ustawiania grubości cięcia, operator traka nie musi dokonywać pomiarów i uwzględniać ilości drewna usuwanego przez brzeszczot. Jedyne co musi zrobić, to ustawienie żądanej grubości deski i rozpoczęcie procesu cięcia.
ACCUSET
System Accuset znacznie zwiększa elastyczność w porównaniu z systemami Simple Setworks i PLC Setworks. Oprócz 16 programowalnych pamięci grubości desek system posiada również cztery tryby pracy: 
– ręczny
– automatyczny góra/dół, każde włączenie przełącznika góra/dół powoduje podniesienie lub opuszczenie głowicy o kolejną grubość deski (możliwość wyboru 16 oddzielnie programowanych grubości desek),
– programowanie 16 standardowych wzorów cięcia,
– zapamiętywanie ostatniego miejsca cięcia przed obrotem kłody, co umożliwia powrót głowicy do tego samego miejsca po ponownym obróceniu kłody.

 


PLC SETWORK

PLC Setworks przeznaczny jest wyłącznie dla maszyn wyposażonych w silniki prądu przemiennego zasilane z sieci trójfazowej 400V 50Hz (traki wersji AC). Umożliwia zaprogramowanie 4 różnych grubości desek. Urządzenie to posiada następujące tryby pracy:
– wyłączony (tryb awaryjny), wówczas maszyna pracuje identycznie jak maszyna bez PLC Setworks
– ręczny
– automatyczny (w dół), każde włączenie przełącznika posuwu w dół powoduje opuszczenie głowicy o kolejną grubość cięcia (do wyboru 4 oddzielnie programowane grubości desek)
– automatyczne znajdywanie miejsca (wysokości), od którego należy zacząć cięcie, aby następna deska, każda kolejna i ostatnia były jednakowej grubości.

 


SW PLC 2 SETWORK

Sterownik SW-PLC2 służy do automatycznego ustawiania głowicy tnącej na zadaną wysokość cięcia. Pomiar wysokości głowicy jest dokonywany w sposób ciągły i jest niezależny od luzów przekładni, zużywania się łańcucha głowicy tnącej itd. Dane o wysokości głowicy nie są tracone nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.W urządzeniu SW-PLC2 zastosowano sterownik PLC z listwą pomiarową (odczytującą aktualne położenie głowicy) oraz programowalny panel operatora i regulator prędkości obrotowej silnika. 

Sterownik SW PLC 2 może pracować w następujących trybach:
 – ręcznym,
 – automatycznym - odmierzanie jednej grubości deski w dół od aktualnej wysokości głowicy,
 – automatycznym - odmierzanie jednej grubości deski w górę od aktualnej wysokości głowicy,
 – automatycznym - rozplanowanie serii cięć od łoża do górnej krawędzi kłody,
 – awaryjnym – z pominięciem SW-PLC2.

Urządzenie SW PLC2 posiada: 

– 8 wymiarów desek
– 4 pamięci programów trybu "Patern"
– 4 pamięci wysokości powrotnej "Bum-up"

 

SW SETWORKS

W ramach ciągłego doskonalenia funkcjonalności traków serii LT15, Wood-Mizer wprowadza do produkcji automatyczny sterownik ustawiania grubości cięcia SW Setworks. Urządzenie wspomaga pracę operatora co wpływa na wydajność pracy maszyn i  jakość przetartego materiału.

Nowy Setworks jest oferowany jako wyposażenie opcjonalne do maszyn elektrycznych LT15.  Do maszyn wyprodukowanych wcześniej przygotowaliśmy zestawy adaptacyjne, które będą dostępne do wszystkich modeli LT15 wyposażonych w elektryczny posuw góra/dół (czyli produkowanych od lipca 2005 roku).


Najważniejsze funkcje:
– Wyświetla aktualną pozycję głowicy tnącej.
– Pozwala na zaprogramowanie wysokości kolejnego cięcia.
– Posiada funkcje powrotu głowicy do ostatniej pozycji oraz ustawienia następnego cięcia z uwzględnieniem grubości rzazu.
– Wysokość powrotna głowicy może być programowana przez operatora, co pozwala na cykliczne cięcie kłody bez zdejmowania kolejnych ciętych desek.