korowarka

Dzięki użyciu korowarki Wood-Mizer, czas poświęcony na ręczne usuwanie ziemi, kamieni i kory z kłody można lepiej wykorzystać na efektywne cięcie drewna. 

Zastosowanie korowarki wydłuża żywotność brzeszczotu między ostrzeniami. Przełączniki włączania i wyłączania, dosunięcia i odsunięcia znajdują się na konsoli operatora. Tnąc kłodę z zanieczyszczeniami, przed rozpoczęciem cięcia należy włączyć korowarkę.

Korowarka dostępna jest dla modeli LT40 i LT70. Model serii LT15 i LT20 mogą również zostać wyposażone w korowarkę, która wydłuża żywotność brzeszczotu między ostrzeniami.