Produkty  Akcesoria  Urządzenie do ustawiania grubości cięcia

   Usługi Cięcia Laserem
         Sprawdź Sam
        Zamów Katalog

Urządzenie do ustawiania grubości cięcia


Accuset
Accuset przyspiesza pozycjonowanie (dojazd do wysokości następnego cięcia) głowicy tnącej co pośrednio wpływa na zwiększenie efektywności cięcia. Pozwala na zaprogramowanie 16 różnych grubości desek. Urządzenie posiada następujące tryby pracy:

 • ręczny,
 • automatyczny góra/dół, każde włączenie przełącznika góra/dół powoduje podniesienie lub opuszczenie głowicy o kolejną grubość deski (możliwość wyboru 16 oddzielnie programowanych grubości desek),
 • zaprogramowanie 16 standardowych wzorów cięcia,
 • zapamiętywanie ostatniego miejsca cięcia przed obrotem kłody, co umożliwia powrót głowicy do tego samego miejsca po ponownym obróceniu kłody.

 PLC Setworks

PLC Setworks przeznaczny jest wyłącznie dla maszyn wyposażonych w silniki prądu przemiennego zasilane z sieci trójfazowej 400V 50Hz (traki wersji AC). Umożliwia zaprogramowanie 4 różnych grubości desek. Urządzenie to posiada następujące tryby pracy:
 • wyłączony (tryb awaryjny), wówczas maszyna pracuje identycznie jak maszyna niewyposażona w PLC Setworks,
 • ręczny,
 • automatyczny (w dół), każde włączenie przełącznika posuwu w dół powoduje opuszczenie głowicy o kolejną grubość cięcia (do wyboru 4 oddzielnie programowane grubości desek),
 • automatyczne znajdywanie miejsca (wysokości), od którego należy zacząć cięcie, aby następna deska, każda kolejna i ostatnia były jednakowej grubości.

PLC Setworks 2

 
PLC Setworks 2

 

 

PLC Setworks 2

Sterownik SW-PLC2 służy do automatycznego ustawiania głowicy tnącej na zadaną wysokość cięcia. Pomiar wysokości głowicy jest dokonywany w sposób ciągły i jest niezależny od luzów przekładni, zużywania się łańcucha głowicy tnącej itd. Dane o wysokości głowicy nie są tracone nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.W urządzeniu SW-PLC2 zastosowano sterownik PLC z listwą pomiarową (odczytującą aktualne położenie głowicy) oraz programowalny panel operatora i regulator prędkości obrotowej silnika.

Sterownik SW-PLC2 może pracować w następujących trybach:
- ręcznym;
- automatycznym - odmierzanie jednej grubości deski w dół od aktualnej wysokości głowicy;
- automatycznym - odmierzanie jednej grubości deski w górę od aktualnej wysokości głowicy;
- automatycznym - rozplanowanie serii cięć od łoża do górnej krawędzi kłody;
- awaryjnym – z pominięciem SW-PLC2.

Ponadto sterownik jest wyposażony w funkcję „Bump-Up”, która automatycznie ustawia głowicę ponad kłodą po przecięciu każdej deski i umożliwia powrót głowicy do początku kłody.

Urządzenie SW-PLC2 posiada:
- 8 pamięci desek,
- 4 pamięci programów trybu „PATTERN”,
- 4 pamięci wysokości powrotnej „Bump-Up”

 

 

  


SW- Setworks
W ramach ciągłego doskonalenia funkcjonalności rodziny maszyn LT15, Wood-Mizer wprowadza do produkcji automatyczny sterownik ustawiania grubości cięcia SW Setworks.Urządzenie wspomaga pracę operatora, co wpływa na wydajność pracy maszyn i  jakość przetartego materiału.
Nowy SW Setworks jest oferowany jako wyposażenie opcjonalne do maszyn elektrycznych LT15.  Do maszyn wyprodukowanych wcześniej przygotowaliśmy zestawy adaptacyjne. Będą one dostępne do wszystkich maszyn LT15 wyposażonych w elektryczny posuw góra/dół, czyli produkowanych od lipca 2005 roku.

        FUNKCJE:

 • SW Setworks wyświetla bieżącą pozycję głowicy tnącej.
 • Pozwala na zaprogramowanie grubości kolejnego cięcia.
 • Posiada funkcje powrotu głowicy do ostatniej pozycji oraz ustawienia następnego cięcia z uwzględnieniem grubości rzazu.
 • Wysokość powrotna głowicy może być programowana przez operatora, co pozwala na cykliczne cięcie kłody bez zdejmowania kolejnych ciętych desek.